Regulacje
Indywidualne decyzje
Sukces osiągniemy tylko wtedy, kiedy w GOZ włączy się biznes. A do tego niezbędne są regulacje nakładające na przedsiębiorców obowiązki - nakazy oraz zakazy.

Konieczna jest też wiarygodna sprawozdawczość, czyli system raportowania o oddziaływaniu na środowisko.

Poprzez indywidualne wybory mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Aby jednak mądrze podejmować decyzje potrzebujemy wiarygodnych informacji.

Dzięki nim, małymi krokami będziemy zmniejszać swoje oddziaływanie na środowisko i dawać dobry przykład innym. 


 

odpady


GOZ w biznesie

Biznes coraz silniej doświadcza, że wydajne gospodarowanie zasobami jest szansą na znalezienie przewagi konkurencyjnej lub na dotarcie do nowych klientów. A ocena oddziaływania na środowisko staje się wyznacznikiem naszego podejścia do prowadzenia przedsiębiorstwa.

GOZ w mieście

Ślad środowiskowy
Odpady

GOZ w domu
W analizie wpływu produktu powinniśmy oceniać jego ślad środowiskowy na wszystkich etapach cyklu życia. Tylko w ten sposób poznamy jego rzeczywiste oddziaływanie. 

Czy przedsiębiorcy mają obowiązek obliczania wpływu na środowisko swoich produktów?
Prawidłowe zbieranie odpadów, a potem ich zagospodarowanie to kluczowe elementy cyklu życia produktu. Dzięki temu utrzymujemy zasoby w obiegu i zachowujemy ich wartość.

Czy recykling jest jednak najlepszym sposobem postępowania z odpadami?

Dom, w którym mieszkamy i pracujemy, który dostarcza nam rozrywki i odpoczynku, jest też miejscem korzystania z zasobów: przedmiotów materialnych, energii i informacji. A nasz styl życia w coraz większym stopniu polega na poszukiwaniu wydajności i oszczędności.
GOZ czyli Gospodarka o obiegu zamkniętym to model życia, w którym wartość produktów, materiałów i zasobów w gospodarce jest utrzymywana tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów ograniczone jest do minimum.

Miasta, w których żyjemy, mają za zadanie realizować potrzeby mieszkańców i biznesu, zapewniać wydajne sposoby przemieszczania się oraz niezbędne do życia zasoby. Są także obszarami, które coraz bardziej swoją atrakcyjność opierają na dostępie do środowiska naturalnego.  

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym to świat, w którym coraz mądrzej korzystamy z zasobów Planety oraz odpowiedzialnie traktujemy to, co wspólne. A ochrona środowiska staje się oczywistym elementem naszego życia, miasta, biznesu.

Kontakt

Łukasz Sosnowski

lukasz@goz.world

 

Odwiedź nas