Odpady - selektywna zbiórka i recykling

GOZ w mieście

Miasta, w których żyjemy, mają za zadanie realizować potrzeby mieszkańców i biznesu, zapewniać wydajne sposoby przemieszczania się oraz niezbędne do życia zasoby. Są także obszarami, które coraz bardziej swoją atrakcyjność opierają na dostępie do środowiska naturalnego.  

Gospodarka o obiegu zamkniętym - Circular Economy

Odpady

GOZ w biznesie

GOZ w domu - jak żyć zgodnie z Circular Economy

Odwiedź nas

Kontakt

lukasz@goz.world

 

Prawidłowe zbieranie odpadów, a potem ich zagospodarowanie to kluczowe elementy cyklu życia produktu. Dzięki temu utrzymujemy zasoby w obiegu i zachowujemy ich wartość.

Czy recykling jest jednak najlepszym sposobem postępowania z odpadami?

Regulacje

Ślad środowiskowy

Oceniając produkt powinniśmy przeanalizować jego ślad środowiskowy na wszystkich etapach cyklu życia. Tylko w ten sposób poznamy jego rzeczywiste oddziaływanie.

Czy przedsiębiorcy mają obowiązek obliczania wpływu na środowisko swoich produktów?

Indywidualne decyzje

Poprzez indywidualne wybory mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Aby jednak mądrze podejmować decyzje potrzebujemy wiarygodnych informacji.

Dzięki nim, małymi krokami będziemy zmniejszać swoje oddziaływanie na środowisko i dawać dobry przykład innym. 

GOZ w domu

Dom, w którym mieszkamy i pracujemy, który dostarcza nam rozrywki i odpoczynku, jest też miejscem korzystania z zasobów: przedmiotów materialnych, energii i informacji. A nasz styl życia w coraz większym stopniu polega na poszukiwaniu wydajności i oszczędności.

Biznes coraz silniej doświadcza, że wydajne gospodarowanie zasobami jest szansą na znalezienie przewagi konkurencyjnej lub na dotarcie do nowych klientów. A ocena wpływu na środowisko staje się wyznacznikiem naszego podejścia do prowadzenia przedsiębiorstwa.

to świat, w którym coraz mądrzej korzystamy z zasobów Planety oraz odpowiedzialnie traktujemy to, co wspólne. A ochrona środowiska staje się oczywistym elementem naszego życia, miasta, biznesu.

Sukces osiągniemy tylko wtedy, kiedy w GOZ włączy się biznes. A do tego niezbędne są regulacje nakładające na przedsiębiorców obowiązki - nakazy oraz zakazy.

Konieczna jest też wiarygodna sprawozdawczość, w tym system raportowania o oddziaływaniu na środowisko w ramach ESG.

schemat cyklu życia goz

Regulacje - zrównoważony rozwój i ESG