Łukasz Sosnowski

jestem prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Montesquieu w Bordeaux,

moją specjalizacją jest Circular Economy - gospodarka o obiegu zamkniętym,

od 2020 r. jestem Prezesem Fundacji ProKarton działającej na rzecz branży opakowań kartonowych do płynnej żywności, od 2021 r. jestem również członkiem Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK,

w swojej pracy zawodowej skupiam się na cyrkularnych regulacjach, systemie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej,

w latach 2009-19 związany byłem z administracją rządową, gdzie m.in. koordynowałem opracowanie polskiej Mapy drogowej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kontakt

Łukasz Sosnowski

lukasz@goz.world